Členové výtvarné skupiny

 

 

Aida Líhová-Legnerová

  *1968

    malba, grafika   

 

 

 

        Inspiruje se sny a pocity těsně po probuzení. V je-

        jích obrazech často bývají kontrasty - barevnost a   

        křehkost proti ponurosti skal, hlubin nebo prostoru.

 

Michal Lauda

 *1962

   malba, kresba

 

 

 

          Dočasně bez prezentace.

 

Václav Sádovský

 *1947

   malba

 

       Emotivní vliv barev je patrný z většiny jeho  prací. 

       Barevnou kompozicí vyjadřuje  osobitost děje a jeho

       atmosféry. Obrazy jsou inspirovány vztahem k pří-

       rodě a jejím proměnám. K vyjádření pocítů volí

       často abstraktní formu.

      

          

 

Pavel Šimral

 *1953

   plastiky, šperky

 

       Plastiky kombinované z různých materiálů, převáž-

       ně dřeva, skla, kovu a kamene, vyjadřuje vztah

       autora k přírodě. Díla jsou odrazem jeho vnitřního

       světa kde dominuje sklon k hledání podstaty děje.

        Jsou inspirována  harmonií tónů a filosofickými

        úvahami.

          

 

  Zdeněk Šulc

 *1956

  malba, kresba

 

       Tvorbu charakterizuje úcta k tradici, jež vychází  ze

       starých mistrů. České baroko se jako červená niť 

        táhne celou jeho tvorbou. Vsází na kresbu,  kterou

        emotivně vyjadřuje charakter motivu. Z maleb

        vyzařuje citlivé  vnímání přírody což je podtrženo

        užitím lomených  tónů, dávajících malbám charakter         tajemna.                          

 

 

 

AKTUALITY

Barevná imaginace Václav Sádovský. Výstavní prostor Mázhaus (Pernštýnksé nám. 3, Pardubice).

 

2024_MAZHAUS_A5_Sadovsky_K1_page-0001.jpg